Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie

ul. Kościuszki 3
23-420 Tarnogród
woj. lubelskie
tel. 84 689 72 98
e-mail:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - piątek:
8.00 - 17.00

Sobota: 8.00 - 14.00

W niedziele i święta nieczynne

W okresie wakacji:

Poniedziałek - Piątek:
8.00 - 16.00

W soboty, niedziele i święta nieczynne

Net Partners

Wydarzenia

Wyniki konkursu "Mój przyjaciel Plastuś"

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym "Magiczna moc bajek" - "MÓJ PRZYJACIEL PLASTUŚ"

Koduj_Pro - ZAPRASZAMY!

Projekt Koduj_Pro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie.

więcej »

"Biblioteka zaprasza na pokarm dla duszy"

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOGRODZIE INFORMUJE

Pracownicy zatrudnieni w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Tarnogrodzie przychodzą do pracy i wykonują swoje statutowe obowiązki z wyjątkiem bezpośredniego kontaktu czytelników  z pracownikami biblioteki.

W ramach pracy wykonujemy:

  • Kontakt mailowy z czytelnikami i odpowiadanie na kwerendy.
  • Przygotowywanie scenariuszy projektów miękkich w ramach Programu „Kultura”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).
  • Przygotowywanie MBP w Tarnogrodzie do otrzymania Certyfikatu Biblioteka +, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2, "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020".
  • Melioracja oraz uzupełnianie katalogu komputerowego poprzez kopiowanie rekordów        z połączonych katalogów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej i bibliotek wojewódzkich w Kielcach i Lublinie.
  • Ubytkowanie zniszczonych książek.
  • Opracowywanie i katalogowanie nowo zakupionych książek.
  • Uzupełnianie treści strony internetowej biblioteki.
  • Planowanie zakupów poprzez przeglądanie stron internetowych z nowościami i zapowiedziami wydawniczymi.
  • Opracowywanie scenariuszy zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych, lekcji i szkoleń, które będą realizowane po ustąpieniu zagrożenia.
  • Prowadzenie kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych i stronie internetowej biblioteki dotyczącej wykorzystania zasobów on-line (np. POLONY).

 

Z biblioteką można się kontaktować poprzez:

Tel. 84 68 97 298

Adres e-mail biblioteki: bibtar@op.pl

Strona biblioteki: www.bibliotekatarnogrod.lbl.pl

Facebook: Biblioteka Miejska Tarnogród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie w dniu 22.07 2019 r. podpisała Umowę
Nr 112/19/IB/IK z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania
pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”. Całkowita kwota zadania to 2 602 000,00 zł.

            Pierwszy etap  zadania obejmują roboty budowlane związane z modernizacją biblioteki, zlokalizowanej w budynku  synagogi, poprzez:

- przebudowę istniejącego układu funkcjonalnego,

- przebudowę antresoli wewnętrznej,

- roboty ogólnobudowlane,

- przebudowę istniejących oraz budowę nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych
i elektrycznych,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- remont elewacji, prace renowacyjne i modernizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne,

- roboty ogólnobudowlane związane z aranżacją wnętrz.

          
  Wykonawcą w/w wymienionych robót, na podstawie podpisanej Umowy w dniu 07.11.2019 r. Nr RI.272.12.2019 jest Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „CEGPOL” z siedzibą w Biłgoraju ul. C.K. Norwida 10, 23-420 Biłgoraj oraz Usługi Ślusarsko-Spawalnicze z siedzibą w Korczowie, Korczów 44, 23-400 Biłgoraj. Wartość zadania to kwota 1.690.545,20 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji pierwszego etapu to kwiecień 2020 r.

                  

 

 

Remont biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie otrzymała  dotację w kwocie 1 944 000,00 zł        z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej   w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2. Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.

     Modernizacja będzie obejmowała roboty zewnętrzne i wewnętrzne    budynku. Biblioteka zyska nową aranżację powierzchni i zostanie doposażona  w nowy sprzęt. Doposażenie               i modernizacja obejmować będzie również Tarnogrodzkie Muzeum Nożyczek (herb Tarnogrodu – gryf trzymający w szponach nożyce) oraz Regionalną Izbę Pamięci (posiadamy kilkaset narzędzi i przedmiotów używanych dawniej w naszej miejscowości). Zostanie utworzone Multimedialne Centrum Historii Tarnogrodu (digitalizacja dokumentów, fotografii, nagrań, zakup sprzętu itp.) – posiadamy bardzo bogaty zbiór starych, oryginalnych dokumentów, fotografii, które dotyczą naszej miejscowości. Powstanie również Strefa Juniora i Strefa Seniora.

         Dzięki przeprowadzonej modernizacji  dzieci, młodzież oraz mieszkańcy, w tym osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do nowoczesnych technologii, a biblioteka stanie się miejscem rozwoju kulturalnego dla wszystkich grup społecznych. Będzie także promować naszą miejscowość, a także region   w kraju i za granicą.

Spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką

Agnieszka Tyszka urodziła się w 1968 r. w Toruniu. Jest absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jako autorka powieści, bajek, opowiadań, scenariuszy teatralnych   i słuchowisk radiowych, bawi swoich czytelników. Jej książki adresowane są głównie do dzieci i młodzieży, lecz wzbudzają również zainteresowanie wśród dorosłych. W 2005 roku otrzymała Nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego za książkę "Róże w garażu". Jej pasją jest również ogród, który, jak sama pisze „dodaje jej energii”. Ma trzy córki Asię, Julę i Melę, które są inspiracją dla bohaterek jej książek.

         Spotkanie tarnogrodzkiej młodzieży z Agnieszką Tyszką które  odbyło się 18.09.2017r.   w bibliotece, było okazją do poznania bogatej

twórczości autorki. Jej osobowość pozwoliła szybko nawiązać kontakt ze słuchaczami dzięki czemu mogli oni aktywnie uczestniczyć w                  w spotkaniu, zadając szereg pytań oraz opowiadając o swoich doświadczeniach z książkami autorki. Wśród pytań do Pani Agnieszki znalazły się

takie, które dotyczyły dalszych lasów bohaterów książek, inspiracji do ich wyboru, ale były również osoby zainteresowane pracą autorki,

traktowaną jako hobby ale i źródło utrzymania. Wielu uczestników zdecydowało się zakupić wybraną książkę, by po spotkaniu otrzymać

autograf    z dedykacją.

Spotkanie zostało zorganizowane i sfinansowane  w ramach projektu Dyskusyjnych Klubów Książki ogłoszonego przez Instytut Książki pod

 honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Narodowe Czytanie 2017

Tak Tarnogród czytał "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego


    
Na Rynku Głównym 2 września 2017 r. czytaliśmy "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.        W tym roku jest to 6 edycja "Narodowego Czytania". W latach poprzednich czytaliśmy "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, "Zemstę" Aleksandra Fredry, "Trylogię" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza a w tym roku "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

Patronat Honorowy "Narodowego Czytania" objęła Para Prezydencka Rzeczpospolitej Polskiej Agata Kornhauser - Duda i Andrzej Duda.

Piękną oprawę "Wesela" przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie pod kierunkiem Anny Kuziak   i Bożeny Śmieciuch.

 Imprezy towarzyszące to: wystawa "Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego", "loteria książkowa", konkurs wiedzy o życiu i twórczości                    S. Wyspiańskiego.

Wśród czytających byli: lekarze, radni, dyrektorzy, nauczyciele, młodzież, czytelnicy, harcerze, członkowie zespołu teatralnego. Pięknie w nurt tradycji kultury czytania "Wesela" wpisały się całe rodziny np. rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami.

Organizatorami tegorocznego "Narodowego Czytania" była Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie, Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2016

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

 

Miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie  realizuje  projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Wypożyczalnia czynna codziennie: 8.00 – 17.00, sobota: 8.00 – 14.00.

                                                      

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

 

Miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie  realizuje  projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Wypożyczalnia czynna codziennie: 8.00 – 17.00, sobota: 8.00 – 14.00.

                                                      

Finisaż wystawy Katarzyny Lembryk

Katarzyna Lembryk jest utalentowaną młodą artystką z Tarnogrodu. Ukończyła Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu oraz studiuje malarstwo na  Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, jednocześnie pracując w firmie zajmującej się konserwacją zabytków. Laureatka wielu konkursów dla młodych artystów oraz uczestniczka licznych wystaw.  Hobbystycznie uprawia wspinaczkę z której również posiada profesjonalne uprawnienia. Jest osobą charyzmatyczną, utalentowaną i ambitną, która z wielkim zapałem realizuje się w przestrzeni artystycznej.

08.09.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie odbył się finisaż wystawy Katarzyny Lembryk zatytułowanej „Przekaz” na której zaprezentowała swoje rysunki, grafiki, rzeźby z cyklu prac „Manipulacja” oraz „Miasto- Metafora”  . Dzieła te przedstawiają współczesną problematykę odbioru przekazu medialnego oraz alegoryczne przedstawienia miasta. Pierwszy zestaw prac daje szerokie pole myślenia na temat współczesnych mediów. Prawdziwości przekazywanych informacji, wyboru ich źródeł przez przeciętnego człowieka oraz masowego kształtowania światopoglądu. Prace te wręcz wzywają do głębokich przemyśleń  i skłaniają odbiorcę do refleksji na temat własnych wyborów. „Miasto- Metafora” prezentuje alegoryczne przedstawienie miasta za pomocą kartonowych opakowań po lekach. Artystka w ten sposób chciała nawiązać do wielkomiejskich aglomeracji gdzie każdy zajmuje fragment przestrzeni w podobny sposób jak tabletka ma przydzielone swoje miejsce w opakowaniu z lekami. Prace te przedstawiają subiektywny punkt widzenia artystki. Jednocześnie pobudzają wyobraźnię odbiorcy oraz prowokują do dyskusji na temat zaprezentowanych prac. Zainspirowana dziełami młodzież ze szkoły podstawowej podjęła burzliwą dyskusję z artystką, zadając ogromną liczbę pytań odnośnie oglądanej wystawy.

„EkoPaka – zamykamy obieg surowców”. Papier

W bibliotece w Tarnogrodzie zorganizowano 7 spotkań z dziećmi w wieku  3 – 8 lat. W miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień.   Realizując temat „Papier”. Każda grupa liczyła 8 - 12 osób. Łącznie  w zajęciach wzięło udział ok. 70 dzieci. Większość materiałów, które otrzymaliśmy w EkoPace zostały dotychczas  wykorzystane na zajęciach. Zabawy jakie zostały zrealizowane z dziećmi powstały na podstawie otrzymanego scenariusza oraz  zostały wzbogacone o własne pomysły. Naszą wspólną zabawę rozpoczęła luźna zabawa podczas której dzieci miały okazję się ze sobą zapoznać oraz nawiązać kontakt. W tym czasie dzieci kolorowały oraz rysowały. Następnie wszyscy wygodnie usiedli na dywanie by porozmawiać na temat ekologii a zwłaszcza segregacji śmieci. Dzieci opowiadały do czego służy papier, jak jest pozyskiwany oraz w jaki sposób można go ponownie wykorzystać. Wymieniały oraz wskazywały przedmioty codziennego użytku wykonane z papieru. Zdobywały wiedzę słuchając odpowiedzi rówieśników, która została również uzupełniona przez prowadzącego. Stworzyliśmy wspólnie listę, na której zostały umieszczone pomysły na to, jak wykorzystać 7 razy jedną kartkę papieru zanim trafi do kosza, oto nasze pomysły: 1) pole do gry, 2) rysunek, 3)kartka urodzinowa, 4) wachlarz, 5) puzzle (pocięte w paski), 6) ozdobny łańcuch na choinkę, 7) konfetti. Następnie wszystkie dzieci wzięły udział w grze, poprzez którą utrwaliły sobie zdobyte wcześniej informacje, ponieważ musiały odpowiadać na pytania z zakresu ekologii o których wcześniej rozmawialiśmy. Pytania dotyczyły takich zagadnień jak: co jest potrzebne do produkcji papieru, jak można ponownie wykorzystać papier, jakim kolorem jest oznakowany pojemnik na papierowe śmieci lub do czego można wykorzystać kartonowe pudełka. Pola do stworzonej przez nas gry tworzyły duże kolorowe oraz białe kartki papieru formatu A3, które zostały wykorzystane w dalszych działaniach ( tak by na podstawie przykładu pokazać dzieciom na czym polega recykling w codziennym życiu oraz podczas zabawy). Wykonaliśmy  również duży plakat na którym powstał za pomocą pieczątek napis „EkoPaka – Tarnogród” oraz zapisane zostały imiona uczestników projektu. Dzieci chętnie kolorowały przygotowane specjalnie dla nich kolorowanki oraz udekorowały własnoręcznie wykonanymi liśćmi z kartek papieru (których wcześniej użyliśmy jako pola do gry) tekturowe drzewko które powstało  z recyklingu. W ten sposób chcieliśmy pokazać jak ogromną rolę odgrywają drzewa w produkcji papieru a jednocześnie pamiętając o tym, że im miej go zmarnujemy tym więcej drzew zostanie uratowanych.

Na pytanie „co można zrobić z papieru?” jeden chłopiec zasugerował, że zrobimy makietę osady Bullerbyn. Inspiracją jego była ostatnio przeczytana książka A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”. Pomysł nas dorosłych zaskoczył ale okazał się rewelacyjny. Zbudowaliśmy makietę osady wielkości 2x2,5m wykorzystując tekturę, pudełka, papier, farby, drewniane patyczki po lodach, plastelinę itp. Były to materiały otrzymane we wcześniejszych EkoPakach oraz materiały zbierane przez dzieci w ramach recyklingu.

Uczestnicy projektu chętnie brali udział w zabawie i aktywnie udzielali się podczas wspólnych zajęć. Dzieci dowiedziały się skąd bierze się papier, jak można go wielokrotnie wykorzystać lub co niezbędne jest to jego produkcji. Uczestnicy warsztatów bardzo chętnie odpowiadali na pytania z dużą aktywnością włączali się w realizacje programu.

 

Zdjęcia w Galerii.

Tarnogrodzka "uczta u Nerona"

Narodowe czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza wszędzie przebiegało pięknie jednak w Tarnogrodzie było najpiękniej.  Na Rynku zgromadzili się ludzie z różnych miejscowości oraz grup społecznych, mieszkańcy Tarnogrodu, Różańca, Luchowa, Woli Różanieckiej, Księżpola, Borek, Bukowiny, Płus, Korchowa, Majdanu Sieniawskiego.

Powieść czytali: radni, dyrektorzy, nauczyciele, harcerze, artyści, lekarze, uczniowie różnych szkół, Dyskusyjne Kluby Książki, czytelnicy biblioteki, mieszkańcy oraz osoby, które spontanicznie postanowiły włączyć się w akcję.

W nastrój starożytnego Rzymu przeniosła nas muzyka, która rozbrzmiewała przez cały czas trwania akcji, i którą można było usłyszeć w najdalszych zakątkach Tarnogrodu. Jednak największą furorę zrobiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Curie – Skłodowskiej   w Tarnogrodzie, które wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej  Anną Kuziak zamieniły tarnogrodzki rynek na ucztę u Nerona.

Okolicznościowa pieczęć, którą otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy ozdobiła wiele egzemplarzy „Quo vadis”.  Na pamiątkę Narodowego czytania „młode Rzymianki i Rzymianie” rozdali kilkaset zakładek z pieczęcią. Byli w sklepach, szpitalu, na przystanku, na ulicach.

Narodowe czytanie zakończyliśmy 4 września na Dożynkach Parafialno – Gminnych  w Woli Różanieckiej, gdzie fragment powieści „Quo vadis” przeczytał poeta i regionalista     z Różańca Piotr Kupczak.

Co nowego w tarnogrodzkiej bibliotece ?

Okres wakacyjny dawał dużo możliwości wyboru spędzenia wolnego czasu. Jedną z nich były zajęcia organizowane przez  Bibliotekę w Tarnogrodzie, gdzie odbywały się spotkania, konkursy,  wystawy dla różnych grup wiekowych. Wśród dzieci największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia  z EkoPaki, które były realizowane już po raz trzeci. Jest to projekt edukacji ekologicznej skierowany do dzieci. Tym razem tematem przewodnim spotkań był papier. Realizowane były takie tematy jak: „Siedem żyć papieru”, „Dzieje papieru” czy „Od pióra gęsiego do komputera”. Powstały piękne prace plastyczne  ph. „Ilustracja bajkowa” gdzie dzieci tworzyły rysunki  do czytanych im bajek. Młodzież spotykała się w Dyskusyjnym Klubie Książki, zaprezentowała również swoją twórczość na zorganizowanej przez gimnazjalistów wystawie. Miłośnicy sztuki mogli również podziwiać twórczość młodej artystki, studentki ASP  w Katowicach Katarzyny Lembryk, która zaprezentowała swoje rysunki, grafiki i rzeźby z cyklu „Manipulacja”. Biblioteka w Tarnogrodzie była również ważnym punktem na mapie dla setek turystów polskich i zagranicznych. Między innymi odwiedzali nas studenci z stanu Massachusetts Stanów Zjednoczonych. Złożył nam również wizytę amerykański fotograf Robert Dawson, profesor fotografii na Uniwersytecie Stanford podróżujący po całym świecie, robiąc zdjęcia wyjątkowym bibliotekom do projektu: The Global Library Project . Gościliśmy również małżeństwo poszukujące w Tarnogrodzie swojej historii. Okazało się, że pan Piotr Kaczmarek jest wnukiem Jana Rytko, ważnego w historii naszego miasta przedwojennego wójta Tarnogrodu, który pozostawił po sobie wiele ciepłych wspomnień wśród mieszkańców. Dużą atrakcją turystyczną dla odwiedzających jest Regionalna Izba Pamięci oraz Tarnogrodzkie Muzeum Nożyczek, które wciąż powiększa się o nowe zbiory.

03.09.2016 r. o godz. 10.00 na placu przed Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury odbędzie się Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Sara Netanjahu, żona Benjamina Netanjahu - premiera Izraela była gościem tarnogrodzkiej biblioteki.

Pierwsza Dama Izraela wraz z synami Awnerem i Jairem oraz ekipą filmową kręcili film dokumentalny o rodzinie Sary Netanjahu, jej dziadek wraz z liczną rodziną urodził się   i mieszkał w Tarnogrodzie.

Goście eskortowani przez kolumnę samochodów Biura Ochrony Rządu oraz agentów izraelskiego Mossadu spędzili kilka godzin          w Tarnogrodzie odwiedzając kirkut żydowski oraz synagogę (w której obecnie znajduje się biblioteka).

Ogromne wzruszenie wśród gości wzbudził fragment ocalałej Tory oraz kilka książek w języku jidisz z biblioteki żydowskiej                im. D. Friszmana w Tarnogrodzie oraz biblioteki żydowskiej im. L.L. Pereca w Tarnogrodzie z lat 1878 - 1933.

 

 Zdjęcia z wizyty w Galerii.

Tydzień Biblioitek 2016

Tydzień Bibliotek 2016 – „BIBLIOTEKA INSPIRUJE”. 8 - 15 maja 2016r.

Trzynasta ogólnopolska kampania promująca czytelnictwo i biblioteki już za nami. Głównym celem kampanii było podkreślenie roli czytelnictwa i bibliotek w jakości życia, edukacji, zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza.

Teleexpress…

1.      „Radość czytania”- eliminacje gminne do powiatowego konkursu pięknego czytania odbyły się 12 maja 2016 r. Tytuł Mistrza Pięknego Czytania otrzymały: Natalia Fusiarz ze Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie i Katarzyna Duczek  ze Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym, natomiast laureatkami zostały: Maria Kasperek ze Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie, Magdalena Kędzierska ze Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej, Laura Kupczak ze Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym

2.       „Wycinanka Artystyczna”- powiatowy konkurs plastyczny zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnogrodzie. Celem konkursu było stworzenie wycinanki własnego projektu lub inspirowanej wzorem ludowym wykonanej przy pomocy nożyczek. W ten sposób chcieliśmy uczcić istnienie Tarnogrodzkiego Muzeum Nożyczek podczas Międzynarodowego Dnia Muzeów. Laureatami konkursu w trzech kategoriach zostali:

     w kategorii szkoły podstawowe:

Natalia Gałka ze Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej, Kinga Hyz z Zespołu Szkół w Majdanie Starym, Patrycja Krasowska ze Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie, Michał Konieczny ze Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie, Mateusz Mulawa ze Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie, Mikołaj Kraczek ze Szkoły Podstawowej w Józefowie, Jakub Karwan ze Szkoły Podstawowej w Józefowie, Paweł Ostasz ze Szkoły Podstawowej w Józefowie

w kategorii gimnazjum:

Weronika Kamieniec z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, Patrycja Margol z Zespołu Szkół w Majdanie Starym, Magdalena Wolanin z Zespołu Szkół w Majdanie Starym, Joanna Krupa z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, Klaudia Krasowska z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, Angelika Bryła z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie

w kategorii dorośli:

Stanisława Konieczna z Tarnogrodu, Anna Słabczyńska z Lublina

3.      „Mistrz Oracji”- biblioteka stała się HYDE PARKIEM, czyli miejscem gdzie każdy mógł wyrazić swój pogląd na temat biblioteki (BIBLIOTEKA INSPIRUJE). Mistrzyniami Oracji zostały: Natalia Fusiarz, Iga Serek oraz Martyna Wryszcz.

4.      „Udzielanie pierwszej pomocy w bibliotece”- dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim w naszej bibliotece nakręciły film o udzielaniu pierwszej pomocy. Dzieci wcieliły się w rolę instruktorów a nasi czytelnicy byli statystami podczas przeprowadzania resuscytacji oraz ułożenia w pozycji bocznej ustalonej.

5.      „Biblioteka Przedszkolakom” – czytanie bajek, filmy dla dzieci, konkursy plastyczne, wernisaż wystawy to tylko niektóre zajęcia przygotowane przez bibliotekę dla przedszkolaków.

Wszystkie nagrody dla zwycięzców konkursów zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie.

Podziękowania za pomoc w realizacji „Tygodnia Bibliotek 2016” kieruję do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, Anny Kuziak – wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Tarnogrodzie, Dyrekcji: Szkoły Podstawowej im. Marii Curie- Skłodowskiej w Tarnogrodzie, Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej, Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim, Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym, Zespołu Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Księżpolu  , Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie. Renaty Ćwik- dyrektora TOK, Marii Szeligi- dyrektora MiPBP w Biłgoraju, Wandy Buczek- instruktora MiPBP w Biłgoraju, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, Teresy Szymanik, Małgorzaty Seredy, Piotra Kupczaka. 

 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Wycinanka artystyczna"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Poezji w Tarnogrodzie.

Miejska Biblioteka Publiczna, oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie włączyły się w obchody Światowego Dnia Poezji ogłoszonego przez UNESCO.

21 marca 2016 roku odbyło się spotkanie z poetą Piotrem Kupczakiem . Inspiracją spotkania była wiosna o której dzieci napisały poemat.”Oda do wiosny.”

„ O wiosno….

Przyjdź do Tarnogrodu

zbudź życie każdego ogrodu.

Pomaluj świat na kolorowo

będzie słonecznie i tęczowo.

Ułóż piękny dywan z kwiatów kolorowych

wyłoń trochę przebiśniegów spod pokryw lodowych.

Chociaż z nieba mżawka spadała

to jakąś historię opowiadała.

O już przebiśnieg zakwitł właśnie

Słoneczko już prędko nie zaśnie.

(Martyna Rutyna, Michalina Komanowska, Natalia Wryszcz, Eliza Krupczak, Agnieszka Świtała, Natalia Fusiarz, Wiktoria Krupczak, Amelia Lipka ,Agnieszka Larwa, Mateusz Klimczak, Kacper Adamiec, Kacper  Popowicz, Bartłomiej Witkowski, Damian Bełżek, Martyna Wryszcz, Jakub Karpik, Marcela Ćwik, Wojciech Dyndał, Paweł Majcher). Również w tym dniu kto odwiedził bibliotekę usłyszał utwór poetycki z imienną dedykacją w wykonaniu dzieci.

Osobom które nie mogły być z nami  wiersz z dedykacją  - Strofy dla Ciebie   - został doręczony osobiście.

Wykorzystano utwory W. Szymborskiej, ks. J. Twardowskiego, Z. Herberta, K.I. Gałczyńskiego,  B. Lesmiana,  M. Hilar, M. Kucharskiej, P. Kupczaka, H. E. Olszewskiej, P. Wysockiego, A. Osieckiej, M. Powlikowskiej-Jasnorzewskiej, J. Kochanowskiego, Cz. Miłosza.

 

 

 

 

Program EkoPaka

W bibliotece w Tarnogrodzie zorganizowano 6 spotkań z dziećmi w wieku  3 – 8 lat. „Tworzywa sztuczne – według scenariuszy zajęć”. Każda grupa liczyła 10-15 osób. Łącznie   w zajęciach wzięło udział ok. 80 dzieci.

Wszystkie materiały edukacyjne oraz materiały plastyczne, które otrzymaliśmy w EkoPace zostały wykorzystane na zajęciach. Największym zainteresowaniem wśród chłopców cieszyły się klocki LEGO a wśród dziewczynek kolorowanki. Dzięki tym zajęciom, dzieci dowiedziały się skąd biorą się tworzywa sztuczne, jak można je wielokrotnie wykorzystać, czego nie należy z nimi robić. Uczestnicy warsztatów bardzo chętnie odpowiadali na pytania z dużą aktywnością włączali się w realizacje programu. Wśród tych 80 dzieci tylko jeden chłopiec w ogóle nie był zainteresowany udziałem w zabawach. Ani nam, ani opiekunom dzieci nie udało się zainteresować go żadną formą zabawy.  Ku naszemu zaskoczeniu dzieci z najmłodszych grup wiekowych potrafiły wykonać trudne zadania przeznaczone dla większych dzieci. Przykładem jest zabawa Tangramem, gdzie 3 letnie dzieci umiały z wielkim sprytem i dokładnością doboru kolorów kul nawlekać je na dołączone do zestawu sznurki. Młodzież wykorzystując materiały włączone w zestaw EkoPaki wykonały z pomocą przydzielonego im opiekuna kostiumy Mieszka I oraz Dobrawy. Stroje powstały by upamiętnić 1050 rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Do ich wykonania użyto papieru oraz farb. Po zakończeni zadania zostały wykonane fotografie przebranych w kostiumy dzieci oraz przypomnienie innym dzieciom biorącym udział w programie o tym wydarzeniu.

 

 

Program Ferii w Bibliotece 2016

Narodowe Czytanie 2016

Na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy sami wybieramy książkę, którą będziemy czytać w czasie trwania akcji       Narodowe Czytanie 2016”         

Wybierajmy czy to będą:

Chłopi – Władysław Reymont
Noce i dnie – Maria Dąbrowska
Wesele – Stanisław Wyspiański
Popioły – Stefan Żeromski
Quo vadis – Henryk Sienkiewicz

Aby zagłosować należy wybrać jeden tytuł i umieścić go w temacie e-maila, który należy odesłać na adres narodowe.czytanie2016@prezydent.pl

Aby głos był ważny w temacie e-maila powinien znaleźć się jedynie tytuł (bez cudzysłowu i bez autora dzieła).                                    Głosowanie trwa do 11 lutego 2016 roku.

 

             Serdecznie zapraszam  do wyboru lektury. Joanna Puchacz

 

Pełny tekst wystąpienia Prezydenta RP
https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/nc2016/

Konsultacje społeczne remontu biblioteki

Szanowni Państwo,

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie składa wniosek na remont, modernizację oraz wyposażenie biblioteki w ramach Projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 Ministerstwa Kultury           i Dziedzictwa Narodowego, w związku z czym przeprowadzamy konsultacje społeczne o celowości takiej inicjatywy.

Konsultacje społeczne będą  polegały na wypełnieniu ankiety, która będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie: www.bibliotekatarnogrod.lbl.pl, oraz w wersji papierowej, dostępnej w bibliotece, urzędach, szkołach.

Wypełnione ankiety należy:


- składać w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie  przy ulicy  

  T. Kościuszki 3,

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  bibtar@op.pl

- przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie,          

   ul. T. Kościuszki 3,  23-420 Tarnogród,

- przynieść osobiście do biblioteki w godz. 8.00 – 17.00, w soboty 8.00 – 14.00

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, za co z góry dziękujemy.

 

 

 

                                            ANKIETA

      Nowoczesna i atrakcyjna biblioteka  w Tarnogrodzie

Szanowni Państwo !

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie przystępuje do projektu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ankieta posłuży do analizy potrzeb    i oczekiwań mieszkańców miasta i gminy Tarnogród na temat stworzenia lepszych warunków lokalowych biblioteki.

Prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa.

 

1. Jak ocenia Pan/Pani obecny stan techniczny budynku,  w którym mieści się biblioteka?

  Dobrze

  Źle

 Bardzo źle

 

2. Czy widzi Pan/Pani potrzebę remontu biblioteki?

Tak

Nie

Nie mam zdania

 

3. Jakich pomieszczeń brakuje zdaniem Pana/Pani w bibliotece? (można zaznaczyć dowolną ilość)

  Sali wielofunkcyjnej

  Sali multimedialnej

  Sali spotkań towarzyskich

Inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………

 

4. Czy uważa Pan/Pani, że wyremontowany budynek biblioteki wpłynie na atrakcyjność miasta Tarnogród?

Tak

 Nie

Trudno powiedzieć

 

 

Metryczka:

Wiek:

do 25 lat

26-45 lat

46-65 lat

powyżej 66 lat

Płeć:

Kobieta

Mężczyzna

Twoja opinia się liczy!

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 

 

 

 

Dnia 8 grudnia 2015 r., po raz kolejny w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Tarnogrodzie odbył się wernisaż wystawy przedszkolaków.  Autorami prac są dzieci z Przedszkola Miejskiego    w Tarnogrodzie pod kierunkiem pań przedszkolanek. Na wystawie zaprezentowano 390 prac          o różnej tematyce i wykonanych różnymi technikami. Najmłodsi mogli się poczuć jak dorośli artyści - ich prace zaprezentowano MBP w Tarnogrodzie, gdzie każdy może je podziwiać.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Iwona Kamieniec – Dyrektor Przedszkola, Joanna Puchacz – Dyrektor Biblioteki, Hania Dołomisiewicz, Maja Grabowska i  Miłosz Korpal. Duże emocje wywołał moment, kiedy dzieci musiały odnaleźć swoje prace wśród kilkudziesięciu zaprezentowanych na wystawie. Otwarcie wernisażu zakończyło się wspólnym oglądaniem bajki    o historii Bożego Narodzenia na dużym ekranie,  które sprawiło dzieciom ogromną frajdę.

Andrzej Marek Grabowski twórca programów telewizyjnych: „Tik –Tak”, „Ciuchcia, „Budzik”na spotkaniu z dziećmi w Tarnogrodzie.

3 grudnia 2015 r.  w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie odbyło się spotkanie z Andrzejem Markiem Grabowskim - pisarzem, scenarzystą filmów i programów telewizyjnych dla dzieci, autorem opowiadań oraz kilkuset piosenek, takich jak Bursztynek, Witaminki, Kulfon, co z ciebie wyrośnie czy Kropelka złotych marzeń. Andrzej Grabowski jest także współzałożycielem dziecięcego zespołu wokalno - tanecznego Fasolki oraz twórcą programów dla dzieci: Tik- Tak, Ciuchcia, Budzik, Wyprawy profesora Ciekawskiego. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie oraz ze Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim.

 Pan Andrzej, pracując zawodowo z dziećmi i dla dzieci, nie miał problemu z nawiązaniem kontaktu z uczestnikami. W wesoły sposób opowiadał o historiach, które pojawiają się w jego książkach. Poznaliśmy małą Kasię, której największym marzeniem było posiadanie kochanego pieska. Jednak tata dziewczynki, który jako dziecko został przez psa pogryziony, kategorycznie sprzeciwiał się temu pomysłowi. Pewnego dnia Kasia odnalazła  w śmietniku małego kundelka… czy mogła go zatrzymać? Tego możemy dowiedzieć się                       z najnowszej książki pisarza Instrukcja obsługi pieska Jacósia.

O wojennych doświadczeniach matki pisarza opowiada książka Wojna na Pięknym Brzegu, jedna z najbardziej ulubionych dzieł pana Andrzeja.

W trakcie spotkania okazało się, że pisarz nie przyjechał sam. Otóż, w wielkiej, kolorowej walizce ukryli się bohaterowie, w których tworzeniu pan Andrzej brał udział. Był kot Budzik oraz jego sąsiedzi – potwory: Bezkajku i Szefuncio, które dzieci doskonale znają z telewizji. By i panie nauczycielki i bibliotekarki poczuły się jak w dzieciństwie specjalnie dla nich pan Andrzej przywiózł ze sobą Kulfona oraz Zająca Poziomkę. Przy okazji prezentacji wszystkich lalek dzieci mogły wcielić się w rolę aktorów. Były śmieszne dialogi oraz wspólne śpiewanie znanych piosenek pana Andrzeja Grabowskiego.

Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Uśmiechnięte i zadowolone dzieci z żalem żegnały „pana z telewizji”. Chętni uczestnicy spotkania mogli otrzymać autograf z osobistą dedykacją od pisarza.

więcej »

Nożyczki do krabów i langusty

Nożyczki do krabów i langusty, pozłacane, wypełnione masą perłową.  Nożyczki przekazał Pan dr Roman Cichocki.

Serdecznie dziękujemy, a  wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Tarnogrodzkiego Muzeum Nożyczek (biblioteka).

Program EkoPaka

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie  realizuje  program „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”. Program „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” to ogólnopolski projekt edukacji ekologicznej, skierowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i realizowany poprzez zajęcia w bibliotekach publicznych. Pomysłodawcą i organizatorem programu jest firma INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

EkoPaka to cudowny projekt dla najmłodszych. Dla nas dorosłych zdumiewające jest to, że najmłodsi bardzo dużo wiedzą na temat ekologii, lasów, drzew, przetwarzania surowców wtórnych. Do dnia 10 października 2015r. w Tarnogrodzie odbyło się 5 spotkań   z najmłodszymi dzieciakami, łącznie uczestniczyło 56 osób. Jednak ciągle zgłaszają się nowe grupy chętne do wzięcia udziału w EkoPace.  Chcemy aby wszyscy chętni z naszej gminy skorzystali z tego programu. Oprócz proponowanych scenariuszy zajęć wymyślamy ciągle nowe np. z naszej miejscowości TARNOGRÓD zrobiliśmy konkurs,  kto wymieni najwięcej nazw roślin i drzew zaczynających się od liter: T, A, R, N, O, G, R, O, D. Zwycięzca otrzymywał naklejkę EkoPaka. Rysowaliśmy również konkury naszej miejscowości, zaznaczaliśmy lasy, rzeki oraz zabytki przyrody. W ten sposób powstała mapa rzek i lasów Tarnogrodu.  Posadziliśmy w doniczkach kilkanaście rodzajów drzew. 

Zdjęcia w galerii.

 

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie  realizuje  projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku. Biblioteka dzięki uprzejmości Stowarzyszenia "Larix" otrzymała bezpłatnie także pakiet ponad 1000 cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku. Serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów biblioteki.

Wypożyczalnia czynna codziennie: 8.00 – 17.00, sobota: 8.00 – 14.00.

                                                      

 

Zapraszamy na spotkanie z Agnieszką Frączek

Wystawa prac z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie

Dnia 14 maja 2015 r., po raz kolejny w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Tarnogrodzie odbył się wernisaż wystawy przedszkolaków.  Autorami prac są dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie pod kierunkiem pań przedszkolanek. Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt prac o różnej tematyce i wykonanych różnymi technikami. Najmłodsi mogli się poczuć jak dorośli artyści - ich prace zaprezentowano MBP w Tarnogrodzie, gdzie każdy może je podziwiać.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Maria Serek – Dyrektor Przedszkola, Joanna Puchacz – Dyrektor Biblioteki, Cyprian Rogala i Ania Wicińska z grupy 6-latków. Duże emocje wywołał moment, kiedy dzieci musiały odnaleźć swoje prace wśród kilkudziesięciu zaprezentowanych na wystawie. Otwarcie wernisażu zakończyło się wspólnym oglądaniem bajek na dużym ekranie,  któro sprawiło dzieciom ogromną frajdę.

Wernisaż prac odbył się w ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek 2015” pod hasłem „Wybieram bibliotekę”.

 

Zapraszamy na Warsztaty Decoupage

PATRYCJA KOŁODZIEJ – MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA


Finalistką pięknego czytania w Tarnogrodzie została  PATRYCJA KOŁODZIEJ  - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie.  Nie mniej pięknie wybrane przez siebie utwory czytali: Wiktoria Marczak uczennica  Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej, Marta Zygmunt uczennica Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym, Agata Kocioł  uczennica Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim, Mateusz Gorący  uczeń Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym, Martyna Śmieciuch uczennica Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie, Natalia Fusiarz uczennica Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie, Weronika Szteinmiller uczennica Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie.

            Dnia 12 maja 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie odbyło się podsumowanie gminnego konkursu „Radość czytania 2015”. To już 14 lat dzieci z powiatu biłgorajskiego biorą udział w konkursie organizowanym przez Miejską  i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju oraz biblioteki powiatu biłgorajskiego.

                          

DLACZEGO POWINNIŚMY SIĘGAĆ PO KSIĄŻKI ?

Specjaliści zajmujący się rozwojem dzieci i młodzieży w sposób szczególny podkreślają ogromny wpływ czytania na rozwój dziecka, komunikację, odpoczynek, inteligencję i koncentrację .

Czytanie poszerza doświadczenia językowe, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli  i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania. Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania własnych wniosków. Jednym słowem, czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego. 

Obecnie dzieci, mają spore trudności ze zrelaksowaniem się, wyciszeniem   i odpoczynkiem od nadmiaru stymulacji i wrażeń. Bywają przez to nadmiernie pobudzone i chaotyczne w działaniu. Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnym dzieciom ciszę, zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze. 

Samodzielne czytanie wymaga od dziecka podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Czytanie książek to również rozwój ich inteligencji emocjonalnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania psychicznego. 

 

W obecnych czasach, rodzice a także wychowawcy, napotykają na coraz większe trudności w pracy                  z dzieckiem nad umiejętnością skupiania uwagi. Wynika to z rosnącej liczby bodźców, jaka otacza nas           w codziennym życiu. Dzieci bywają niespokojnei nadmiernie pobudzone. Nieumiejętność skupienia się na rzeczach istotnych sprawia, że stają się niepewne siebie i trudno znoszą porażki.  I jak powiedziała nasza noblistka Wisława Szymborska, Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

 

 

Nowoczesne usługi mobilne dostępne w tarnogrodzkiej bibliotece

Z radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie, została laureatem projektu „Tablety w Twojej bibliotece”. Celem projektu jest dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi globalnymi trendami.

Dzięki udziałowi w projekcie, tarnogrodzka biblioteka wzbogaciła się o 6 tabletów Apple iPad Air2 na wartość 12 tys. zł, które są nieodpłatnie udostępniane mieszkańcom i poprzez nowoczesną formę służą do promowania czytelnictwa. Za ich pomocą użytkownicy biblioteki mają możliwość uczenia się, tworzenia treści multimedialnych, korzystania z aplikacji edukacyjnych i gier. Tablety są udostępniane są w bibliotece i  wykorzystywane podczas różnorodnych zajęć. Dzięki tabletom biblioteka  rozszerzyła i uatrakcyjniła swoją ofertę z zakresu edukacji medialnej.

Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem                    i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do korzystania z tabletów  codziennie                   

  w godz. 8 – 17,  a w sobotę 8 – 14.

 

MŁODY PROFESJONALISTA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TARNOGRODZIE

 

83 młodych mieszkańców naszego terenu  już wie, co warto studiować i gdzie znaleźć przyszłościową pracę. 3 marca 2015r.  w tarnogrodzkiej bibliotece spotkali się  z Jakubem Jakubowskim - artystą/grafikiem komputerowym, projektantem książek i prasy, animatorem kultury i baristą,  który  opowiedział im o swojej karierze.

 

więcej »

Spotkanie z Jakubem Jakubowskim

Zapraszamy na Narodowe Czytanie TRYLOGII

więcej »

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

Otwrcie wystawy "Hołd Bohaterom Monte Cassino - 1944

„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”

 „Hołd bohaterom Monte Cassino- 1944”- to tytuł wystawy, którą można obejrzeć  w naszej bibliotece.

Na wystawie znajdują się oryginalne fotografie, dokumenty, medale, odznaczenia i inne pamiątki uczestników walk           2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Wystawa poświęcona jest osobom pochodzącym    z naszego terenu, które walczyły pod Monte Cassino a związane są z Tarnogrodem. Perełką wśród pamiątek jest Błogosławieństwo Piusa XII dla Stanisława Zaśko i jego rodziny. Oto treść: „Ojcze Święty! Stanisław Zaśko i Rodzina Najpokorniej upadając do Stóp Waszej Świętobliwości, błagając o Błogosławieństwo Apostolskie z odpustem zupełnym na godzinę śmierci, nawet i wtedy, gdy, nie mogąc się wyspowiadać i przyjąć Komunii Świętej, skruszeni zawezwą ustami lub sercem Najświętsze Imię Jezus”. Błogosławieństwo dla Stanisława Zaśko zostało wręczone osobiście przez papieża Piusa XII w dniu 30 maja 1944r. Była to pierwsza audiencja papieska na Placu Świętego Piotra.

Uczestnicy walk o Monte Cassino:

Tomasz Pacion z Tarnogrodu, urodzony 29 listopada 1903 r. Walczył pod Monte Cassino oraz Tobrukiem. Odznaczony krzyżem pamiątkowym Monte Cassino oraz odznaką pamiątkową 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Pochowany na cmentarzu „nowym” w Tarnogrodzie wraz z odznaczeniami.

Stanisław Zaśko syn Andrzeja i Zofii urodzony 11 stycznia 1912 r. w Morgach (powiat zamojski). Zamieszkały           w Józefowie. 1 września 1939 r. został wcielony do 23 pp. we Włodzimierzu. 19 września dostał się do niewoli sowieckiej, gdzie przebywał do 1941 r. Po amnestii wstąpił do Armii gen. Andersa i przeszedł cały szlak bojowy od Szepietówki poprzez Nowogród Wołyński, Krzywy Róg, Nikopol, Marganiec, Miżok, Gorki, Saratów, Uzbekistan, Krasnosłobodsk, Persję, Irak, Palestynę, Syrię, Kair, Aleksandię, Ankonę, Bolonię, Anglię i wrócił do Polski.  Od 12 do 18 maja 1944r.  brał udział w bitwie i zdobyciu Monte Cassino. Pod koniec życia mieszkał w Tarnogrodzie u swojej córki Marianny Głowickiej z domu Zaśko.

Jerzy Zawadowski urodzony 11 stycznia 1923 r. w Przemyślu. Syn przedwojennego oficera wojska polskiego, wujek dr Romana Cichockiego. Po aresztowaniu ojca przez NKWD został wywieziony razem z rodziną w 1941 r. do Kazachstanu, następnie wstąpił do tworzonego na terenie ZSRR przez gen. Andersa wojska polskiego. Jako żołnierz- telegrafista przeszedł cały szlak bojowy 3 Dywizji Strzelców Karpackich 3 batalionu łączności. Brał udział w walkach pod Monte Cassino w 1944 r. Po zakończeniu wojny wyjechał razem z innymi żołnierzami do Wielkiej Brytanii gdzie mieszkał do końca życia. Zmarł w 1999 r. W obawie przed represjami nie zdecydował się na powrót do Polski.

Andrzej Mazurek z Tarnogrodu, urodził się w 1910 r. Walczył pod Monte Cassino. Został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Mieszkańcy Tarnogrodu znali go pod pseudonimem „montekasyniak” a jego dzieci „monciaki” lub „montekasyniaki”. Zmarł w 1988r., pochowany na „nowym” cmentarzu w Tarnogrodzie.  

Piotr Krupczak z Różańca, urodzony w 1910 r. Zginął pod Monte Cassino. Walczył razem ramię w ramię z Tomaszem Pacionem. W czasie szturmu został ranny, nie był w stanie iść dalej i tam na wzgórzu zginął w obronie wolności, pozostawiając w Polsce (Różańcu) żonę                i synka Janka, który ojca nie pamięta. Piotr Krupczak został pochowany na cmentarzu Monte Cassino. Relacje o jego śmierci przekazał rodzinie Jan Mulawa.

Niepowtarzalnym wydarzeniem było spotkanie młodzieży z rodzinami osób walczących pod Monte Cassino.                W spotkaniu uczestniczyła córka Stanisława Zaśko z mężem, dziećmi i wnukami, Krystyna Pacion żona Jana Paciona oraz wnuczka Tomasza Paciona Anna Berdzik, dr Roman Cichocki siostrzeniec Jerzego Zawadowskiego, poeta Piotr Kupczak przyjaciel rodziny Piotra Krupczaka.

Składam serdeczne podziękowania rodzinom za udostępnienie pamiątek, dokumentów, medali, fotografii, odznaczeń uczestników walk pod Monte Cassino.

Wystawę można oglądać do 30 czerwca 2014 r.


Zdjęcia z otwarcia wystawy można obejrzeć w Galerii.

 

Spotkanie z Laurą Łącz

Zapraszamy na otwarcie wystawy "Hołd bohaterom Monte Cassino - 1944"

Program Tygodnia Bibliotek 2014

Tydzień Bibliotek 2014

„Czytanie łączy pokolenia”

8-15 maja 2014 r.

Maj miesiącem polskiej książki

(Promocja polskiej literatury)

8 maja 2014r.

*     Dzień Bibliotekarza

9 maja 2014r. godz. 10.00

*    „Sposób na nudę- książeczki z dziecięcej półeczki” spotkanie z przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola w Tarnogrodzie

10 maja 2014r. godz. 11.00

*    Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

12 maja 2014r. godz. 10.00

*    Przedszkolaki zdobywają Bibliotekę

13 maja 2014r. godz. 8.00-17.00

*    Literacki koncert życzeń

14 maja 2014r. godz. 10.00

*    10- lat Polski w Unii Europejskiej- program przygotowany przez Annę Niziołek wraz z uczniami

15 maja 2014r. godz. 9.00

*     „Radość czytania”- podsumowanie konkursu gminnego

II miejsce w Polsce dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013 r.”

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie otrzymała drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa a tym samym zdobyła tytuł „Wicemistrza Promocji Czytelnictwa 2013 r.”

Mistrz Promocji Czytelnictwa jest konkursem na najbardziej aktywną bibliotekę w Polsce promującą czytelnictwo poprzez różne formy pracy. Przyznana nagroda jest wyrazem uznania dla naszej kreatywności w upowszechnianiu czytelnictwa oraz działalności edukacyjnej. Ogromny wpływ na nasz sukces miała oryginalność, różnorodność form promocji oraz popularyzacji czytelnictwa.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas V Warszawskich Targów Książki w dniu 22 maja 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 

Wyniki konkursu Mistrza Promocji Czytelnictwa 2013 r.:

 

I nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie

II nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie

III nagroda: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w promowanie działań naszej biblioteki. Sukces nasz to zasługa przede wszystkim naszych czytelników, szkół, instytucji, mediów współpracujących z nami, którym dzisiaj z całego serca dziękuję.

                                                                                                                                       Joanna Puchacz

 

                                                                                                               

 

więcej »

"Wołyń w pożodze"

„Wołyń w pożodze”

Spotkanie z Anną Czapską

 

Dnia 14 lutego 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie rozpoczął się cykl spotkań związanych z wydarzeniami,  które rozegrały się na ziemi wołyńskiej    w czasie II wojny światowej. Wszystkie ofiary i ich rodziny „nie o zemstę, ale o pamięć wołają”, bo  pamięć jest najcenniejszym wyrazem hołdu dla ofiar.

Pierwszym punktem spotkania z Anną Czapską był film "Wołyń w pożodze", który  w wielkim skrócie przybliżył ogrom tragedii na terenach byłego województwa wołyńskiego. Projekcja filmu była możliwa dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej Oddział    w Lublinie. W materiale filmowym starano się odpowiedzieć na pytanie o  przyczynę tragicznych losów ludności polskiej na Wołyniu. Masowe mordy rozpoczęły się 9 lutego 1943 r. od ataku na polską wioskę Paroślę. Najgłośniejszym napadem była likwidacja polskiej osady Janowa Dolina, gdzie w Wielki Piątek sotnia UPA wymordowała mieszkańców. Następnie pani Anna Czapska starała się przybliżyć mieszkańcom Tarnogrodu i okolic, całość wydarzeń jakie rozegrały się w owym czasie. Wcześniej przypomniała całą historię narodu ukraińskiego aż po współczesne czasy. Jak się okazało w czasie dyskusji, na naszym terenie  mieszkają osoby, które swoje dzieciństwo przeżyły na ziemi wołyńskiej.

W tym roku przypada 71. rocznica rzezi wołyńskiej, która obchodzona jest 11 lipca -  ponieważ tego  dnia zostało jednocześnie zaatakowanych 167 miejscowości, w których    w okrutny sposób zamordowano od 2 do 10 tys. Polaków - mówi Anna Czapska.             W czasie rzezi wołyńskiej, ofiarami czystek etnicznych padło od 60 do 120 tys. osób narodowości polskiej - szacują historycy.

Regulamin konkursu "Radość czytania 2014"

RADOŚĆ  CZYTANIA  2014”

XIII edycja  konkursu

poświęconego autorom książek dla dzieci i młodzieży

 

 

Organizator:                Miejska  i  Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  w  Biłgoraju
Współorganizator:     Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
Cele konkursu:

·        promowanie  aktywnego czytania

·        rozbudzenie  zainteresowania działalnością wybitnych POLAKÓW

·        rozwijanie  umiejętności  posługiwania  się  językiem  ojczystym

·        promocja  biblioteki  i  jej  zbiorów

 

Zasady  konkursu:

konkurs adresowany  jest  dla  uczniów  klas: IV-VI szkół  podstawowych

         z  powiatu  biłgorajskiego.


Termin:

I  etap:  Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie: podsumowanie w czasie trwania Tygodnia Bibliotek 2014 „Czytanie łączy pokolenia”   8 – 15 maja 2014 r.

II etap: Miejska i Powiatowa biblioteka Publiczna w Biłgoraju  - czerwiec 2014 r.

Czas  na  głośnie  przeczytanie  wybranego  fragmentu  utworu  jest  ściśle  określony i wynosi :  od  3  do  5  minut.


W  ocenie  czytania  preferowany  będzie:

 

·        sposób  interpretacji wybranego fragmentu  tekstu  i   jego  dobór  do osobowości   czytającego.

 

Nagrody:   w  I  etapie  zapewnia Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie

             w II etapie zapewnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju.

 

Odpowiedzi  na  pytania  związane  z  konkursem

można  uzyskać  w:

 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie (Tel. 84 68 97 298)

 

 

                                                                                                                       Zapraszamy.

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Zabytkowa architektura drewniana powiatu biłgorajskiego” Oblicza mojej miejscowości w obiektywie

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

 

„Zabytkowa architektura drewniana powiatu biłgorajskiego”

 

III edycja konkursu

 

Oblicza mojej miejscowości w obiektywie

 

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju  

    oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie

2. Konkurs ma zasięg powiatowy, trwać będzie od 12.03.2014 do 30.05.2014 r.

3. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej MBP w Tarnogrodzie pod      

    adresem www.bibliotekatarnogrod.lbl.pl  oraz na stronie internetowej MiPBP w Biłgoraju

    pod  adresem www.bibliotekabilgoraj.pl

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy MBP w Tarnogrodzie, tel. 84 68 97 298.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

6. Prace prosimy składać w siedzibie MBP w Tarnogrodzie  ul. Kościuszki 3 do  

    30.04.2014 r.,  lub w siedzibie MiPBP w Biłgoraju, ul. Kościuszki 13 do 30.05.2014 r.

7. Podsumowanie konkursu w MBP w Tarnogrodzie nastąpi w czasie trwania „Tygodnia

    Bibliotek 2014” (8-15 maj 2014 r.), natomiast podsumowanie konkursu powiatowego

    nastąpi 13.06.2014 r. o godz. 11 w czytelni biblioteki.

 

Temat konkursu

 

Tematem konkursu jest przedstawienie starej architektury drewnianej, drewnianych kościołów i kapliczek, dworków, chałup, zagród, obiektów przemysłowych znajdujących się na terenie powiatu.

 

 

 

Cele konkursu

 

1. Fotograficzna rejestracja architektury drewnianej regionu.

2. Prezentacja regionalnego dziedzictwa kulturowego.

3. Rozwijanie pasji fotografowania.

4. Prezentacja osiągnięć młodych fotografów.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych,   

   gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu biłgorajskiego.

2. Prace oceniane będą przez powołaną na potrzeby konkursu Komisję w kategoriach:

    I – klasy I – III Szkoły Podstawowej

    II – klasy IV – VI Szkoły Podstawowej

    III – Gimnazjum

    IV – Szkoła Średnia

 

Zasady dotyczące wykonania zdjęć

 

1. Zdjęcia należy nagrać na płytę CD/DVD (minimalne wymiary zdjęcia to 800 x 600 pikseli).

2. Uczestnicy powinni dodatkowo dostarczyć odbitki na papierze fotograficznym o formacie  

    nie mniejszym niż 13 cm x 18 cm.

3. Maksymalna liczba zdjęć zgłoszona przez uczestnika to 3 zdjęcia.

4. Dopuszczalna jest korekta zdjęć typu kadrowanie, ostrzenie, zmiany w jasności

    i kontraście.

    Niedopuszczalny jest fotomontaż.

6. Fotografie prosimy opisać podając nazwę obiektu i miejsce lokalizacji.

7. Do zdjęć prosimy dołączyć kartę zgłoszeniową.

8. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne na stronie biblioteki.

więcej »

Zapraszamy na spotkanie z Anną Czapską

Plan Ferii w Bibliotece 2014

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie projektu "Pamięci Wysiedlonych"

Projekt „Pamięci Wysiedlonych 1943” trwał  od 1 czerwca do 15 listopada  2013 r. i był wyrazem naszej pamięci o pokoleniu, które przeżyło lata wojny i okupacji, walcząc nie tylko  o przetrwanie, ale też o wolność i godność, był  hołdem dla ofiar nazistowskiej polityki III Rzeszy. „Utrwalając ich los –  uczciliśmy ich pamięć”. Projekt  przyczynił się do lepszego poznania losów mieszkańców naszego terenu w latach II wojny światowej.

Głównym celem projektu było wydanie publikacji „Pamięci Wysiedlonych 1943”, w której zostały zawarte wspomnienia, fotografie, dokumenty z okresu pacyfikacji i wysiedleń. Ogromne zainteresowanie wzbudza również wystawa  Rok 1943 – Wspomnienia Wysiedlonych”, którą do tej pory obejrzało ponad 2 tys. osób, w tym goście z zagranicy. Niecodzienna sytuacja wydarzyła się na spotkaniu młodzieży z Panem Feliksem Bulińskim – więźniem obozu koncentracyjnego. Otóż  w trakcie spotkania do biblioteki zawitała grupa turystów z USA. Jak się okazało wśród nich był Pan Józef Rzeźnik, który urodził się 12 października 1943 r.         w Bawarii, ponieważ jego matka, będąc   w   5 miesiącu ciąży z całą rodziną została wysiedlona  do Niemiec.  Podczas spotkania Pan Rzeźnik poświęcił naszej młodzieży swój cenny czas i opowiedział historię swojego życia. Otóż po powrocie z Niemiec szkołę podstawową ukończył w Tarnogrodzie. Studia wyższe na Politechnice Warszawskiej, a po uzyskaniu doktoratu pracował na tejże uczelni do roku 1981. Następnie wyjechał do USA            i wykładał na Uniwersytecie Drexel w Filadelfii. Obiecał, że wszystkie dokumenty  i fotografie, które posiada przekaże do naszej biblioteki.

 

Na realizację  projektu otrzymaliśmy grant w wysokości 4.500 zł „ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz   Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę Biłgoraj i Gminę Zwierzyniec”.

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie Projektu "Ojczysty - dodaj do ulubionych"

  Kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny to podstawowe cele  kampanii społeczno-edukacyjnej Ministra Kultury   i Dziedzictwa Narodowego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, objętej honorowym patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. Organizatorami kampanii są Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego. Kampania  przypomina nam  o roli   i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków,  przyczynia się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika  i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą    w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.

            W ramach realizacji naszego projektu pod hasłem „Zabawa z językiem polskim”, który trwał od 18 lipca do 15 listopada 2013 r., opracowaliśmy i wydaliśmy „Słownik potocznej mowy tarnogrodzkiej” zorganizowaliśmy trzy spotkania autorskie z:  Michałem Malinowskim, Wiolettą Piasecką  i Łukaszem Dębskim. Jedno spotkanie z autorytetem w dziedzinie języka polskiego – prof. dr hab. Romanem Doktórem – Kierownikiem Katedry Literatury i Kultury Polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ogłosiliśmy konkursy: pięknego czytania, „Mistrz Ortografii”, „Piszemy VI Księgę Przygód Koziołka Matołka – Koziołek Matołek uczy nas języka polskiego”, na najpiękniejsze opowiadanie „Dobrze widzi się tylko sercem – najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.